Allmänna villkor

Hair Trend Frisörgrossists försäljning vänder sig till frisörer som har registrerade företag.

Beställning som görs i annat företagsnamn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Hair Trend Online Shop lider ekonomisk skada, polisanmäls. Hair Trend Frisörgrossist Online Shop friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Hair Trend Frisörgrossist Online Shop sortiment förekommande produkter och tjänster. 

All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende.

Priser

Alla priser anges exklusive svensk moms som för närvarande 25%. Vi reserverar oss för ev. momshöjningar eller andra prisförändringar som vi inte kan råda över. Utöver detta tas förbehåll om prisändring inför ramen av prisföreskrifter gällande på leveranstidpunkten.

Hair Trend Frisörgrossist Online Shop reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning.

Betalning faktura/förskottsbetalning

10 dagar netto.  Om betalning inte sker i rätt tid, påföres en påminnelseavgift på 50 kr. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med f.n. 1,5% per månad.
Vi förbehåller oss rätten att genomföra kreditprövning. När du beställer mot faktura samtycker du att vi lagrar ditt organisationsnummer i vårt kundregister. 

Om vi får avslag vid kreditkontroll skickas din beställning efter att vi har mottagit  förskottsbetalning, betalningen sker till bg 5854-6789. 

Fraktkostnad

Leveransen är alltid fraktfri vid order över 1500 kr exkl moms. Vid order under 1500 kr exkl moms tillkommer 79 kr i frakt.

Faktureringsavgift

Faktureringsavgiften är 29 kr vid beställning under 1000 kr exkl moms.

Leverans
För order som vi har mottagit före klockan kl. 12.00 behandlas samma dag och levereras inom 2-3 arbetsdagar, längre leveranstid kan förekomma på vissa orter . Beställningar mottagna på , lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Hair Trend Frisörgrossist Online Shops köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Hair Trend Frisörgrossist Online Shop. 

Den angivna leveransadressen måste vara en registrerad företagsadress och att det måste finnas möjlighet för någon att ta emot paketet under hela dagen fram till kl. 16.00.

Om det inte finns någon som kan ta emot paketet levereras det till närmsta Företagscenter där det efter avisering kan hämtas ut mot uppvisande av legitimation. 

Om beställningen  kommer i retur pga leveranshinder fakturerar vi 300 kr exkl moms för att täcka våra frakt och administrativa kostnader.


Leveranssätt
Produkterna levereras som företagspaket med DHL, meddela gärna  oss om ni har stängt på vissa dagar.

Den angivna leveransadressen måste vara en registrerad företagsadress och att det måste finnas möjlighet för någon att ta emot paketet under hela dagen fram till kl. 16.00. 

Om det inte finns någon som kan ta emot paketet levereras det till närmsta  Företagscenter där det efter avisering kan hämtas ut mot uppvisande av legitimation.  Reklamation

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Hair Trend Frisörgrossist Online Shop reklamationsavdelning på telefon 040-931033, via e-post info@hairtrend.se eller via direktmail från Hair Trend Frisörgrossist Online Shop hemsida www.hairtrend.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar. Vid samtliga fall då en vara returneras till Hair Trend Frisörgrossist Online Shop skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN.  Defekta produkter som returernas till Hair Trend Online Shop bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Hair Trend Frisörgrossist Online Shop förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig. Returfrakten bekostas av kunden. Om en vara är transportskadad skall Hair Trend Frisörgrossist Online Shop kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Transportskada

Om en vara från Hair Trend Frisörgrossist Online Shop skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till oss dock senast inom 5 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Hair Trend Frisörgrossist Online Shop kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Hair Trend Frisörgrossist Online Shop befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Personuppgifter

Vi behandlar alla personuppgifter som du lämnar i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL 1998:204) Vi garanterar att inga uppgifter om dig säljs eller används till reklamutskick från tredje part, utan endast används av Hair Trend Online Shop. Din e-postadress används till orderbekräftelsen samt till övrig information om din beställning. Vill du göra ändring av dina uppgifter eller vill du bli borttagen ur vårt kundregister ber vi dig kontakta oss.

Problem med din beställning?

Om detn skulle uppstå problem med din order/beställning eller att du vill komplettera eller ändra något vad gäller din order/beställning, skall du alltid skriva ditt ordernummer med i meddelandet.

Vi använder oss av kakor för att erbjuda våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du användning av kakor.