Handsprit desinfektionspray 300 ml

HLC Handsprit desinfektionsspray. Handspriten är i sprayform och appliceras mycket enkelt. HLC Handsprit är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus. Tillsatsen av glycerin gör att huden behåller sin naturliga fuktighetsbalans och hindrar d

Lagerstatus: I lager
Leveransstatus: skickas inom 1-2 arbetsdagar
skickas inom 1-2 arbetsdagar

Beskrivning

HLC Handsprit desinfektionsspray. Handspriten är i sprayform och appliceras mycket enkelt. HLC Handsprit är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus. Tillsatsen av glycerin gör att huden behåller sin naturliga fuktighetsbalans och hindrar därmed uttorkning.

mängd: 300 ml

Hur använder man HLC Handsprit för handdesinfektion? 

Spraya handspriten lätt på händer och låt den självtorka.Handspriten ska ses som en kompletterande produkt till rengöring av händer och inte som en ersättare till tvålen. Hållbarheten är lång, flera år, men tänk på att alkoholen kan avdunsta i öppen förpackning. 

Ingredienser: Alcohol Denat, Aqua, Isopropyl Alcohol, Glycerin 

FARA. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.  Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Om besvär uppstår kontakta läkare eller ring giftinformationscentralen 


Hämta HLC handsprit desinfektionsspray 300 ml' s säkerhetsdatablad

Teknisk data

mängd 300 ml

Liknande produkter

Även köpta produkter